รายงานใดที่จะแสดงยอดขายแบบsession

Which reports will show the session-wise sales?Which reports will show the session-wise sales? เราสามารถตรวจสอบรายงานรายละเอียดการขายเพื่อตรวจสอบการขายแบบsession ขั้นตอน 2. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการขายและเลือกเซสชันเพื่อดูรายงาน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee Optimus eZee Optimus รองรับ Live chat

จะ พัก/ส่ง ( Hold/Fire) รายการอาหารในชุดอาหารแบบคอร์ส บน eZee Optimus ได้อย่างไร?

ในการรับประทานอาหารแบบคอร์ส ในการรับประทานอาหารแบบคอร์ส  คือชุดรายการอาหารเฉพาะที่เสิร์ฟพร้อมกันระหว่างมื้ออาหาร เมื่อเราสั่งอาหาร เราสามารถเพิ่มรายการในอาหารชุดได้ตามความต้องการของแขก เราสามารถส่งคอร์สหรือรายการอาหารเฉพาะนั้นไปที่ครัวได้ และคอร์สที่เหลือจะถูกพักไว้ คุณสามารถส่ง (Fire) รายการได้ตลอดเวลาไปที่ห้องครัว 2. เปลี่ยนไปใช้ส่วนหน้า(Front End) และรับออร์เดอร์อาหารชุด เช่น ลูกค้าสั่งอาหารแบบคอร์สที่มี 2 คอร์ส คือ 1. อาหารจานหลัก 2. ของหวาน 3. คลิกที่รายการอาหารในคอร์สใด ๆ ที่เราต้องการพักและคลิกที่พักคอร์ส ดังนั้นรายการทั้งหมดจะถูกพักไว้ ตรงนี้อาหารจานหลักจะถูกพัก คลิกที่บันทึกเพื่อพิมพ์รายการที่เหลือของคอร์สนั้น คุณสามารถแบ่งรายการคอร์สออกเป็นสองส่วนด้วยสี 4. ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อจะส่งรายการที่พักไว้ไปยังห้องครัว คุณสามารถคลิกที่รายการอีกครั้งและส่ง (fire)รายการนั้น ดังนั้น KOT(ใบออร์เดอร์ )จะถูกปริ้นออกที่ห้องครัว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- จะถือไอเท็มและยิงไอเท็มด้วยตนเองใน eZee Optimus ได้อย่างไร?

จะเพิ่มรูปภาพรายการเมนู (ความละเอียดมาตรฐาน) และดูเค้าโครงรูปภาพใน eZee Optimus ได้อย่างไร

How to add a menu item image(standard resolution) and view the image layout in eZee Optimus? วิชาบังคับก่อน:eZee OptimusHow to add a menu item image(standard resolution) and view the image layout in eZee Optimus? วิชาบังคับก่อน:eZee Optimus >> สลับไปที่ด้านหลัง >> เมนู >> รายการ สิทธิ์ผู้ใช้:ย้อนกลับ >> การตั้งค่า >> บทบาทผู้ใช้ >> แก้ไขผู้ใช้ >> สิทธิ์ >> รายการหมายเหตุ: ความละเอียดภาพมาตรฐาน: 800*600 พิกเซล (สูงสุด 2MB) วิธีการเข้าถึง:โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มรูปภาพสำหรับรายการเมนู ขั้นตอนที่ 1 : eZee Optimus >> สลับไปที่ด้านหลัง >> เมนู >> รายการ >> แก้ไข >> รูปภาพ ขั้นตอนที่ […]

จะพิมพ์ KOT ซ้ำ (Kitchen Order Ticket) ใน eZee Optimus ได้อย่างไร

เมื่อส่งคำสั่งซื้อ (เสร็จสิ้น)เมื่อส่งคำสั่งซื้อ (เสร็จสิ้น) และหากเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องพิมพ์สำเนา KOT (Kitchen Order Ticket) อีกครั้ง ผู้ใช้จะต้องพิมพ์ KOT (Kitchen Order Ticket) ใหม่สำหรับคำสั่งซื้อนั้น ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่สรุปคำสั่งซื้อ >> เลือกคำสั่งซื้อ >> คลิกที่พิมพ์ KOT อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 2 :  เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ซ้ำแล้วคลิกพิมพ์ สิทธิพิเศษของผู้ใช้:- หากต้องการพิมพ์ KOT ซ้ำ ผู้ใช้ควรมีสิทธิ์ “พิมพ์ KOT ซ้ำ” อ้างถึงภาพหน้าจอด้านล่าง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- จะพิมพ์ใบเสร็จ/บิลใน eZee Optimus อีกครั้งได้อย่างไร

รายงานใดแสดงจำนวนรวมของสินค้าที่ขายในวันที่หรือช่วงเวลาที่ระบุใน eZee Optimus

ฟังก์ชันการรายงานใน POS ใดๆฟังก์ชันการรายงานใน POS ใดๆ มีบทบาทสำคัญมากในการทราบประสิทธิภาพของรายได้ร้านอาหาร ยอดขาย ฯลฯ นอกจากนี้ ใน eZee Optimus ยังผู้ใช้สามารถดูจำนวนรวมของสินค้าที่ขายได้โดยการเลือกระยะเวลาที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกรายงาน ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเมนูสรุปยอดขายรายการและเลือกวันที่และสาขาที่คุณต้องการดูรายงาน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- จะเพิ่มรายการเมนูใน eZee Optimus ได้อย่างไร

จะชำระใบเสร็จ/บิลด้วยโหมดการชำระเงินหลายรูปแบบ (แบ่งการชำระเงิน) ใน eZee Optimus ได้อย่างไร

วิธีนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถแบ่งการชำระเงินระหว่างบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินต่างๆ เช่น เงินสด เช็ค เครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ บางครั้งลูกค้าขอให้แบ่งยอดรวมของคำสั่งซื้อออกเป็นการชำระเงินบางส่วนหลายๆ ครั้ง ตัวอย่าง: มูลค่ารวมของบิลคือ $100 ลูกค้าต้องการชำระเป็นเงินสด 50 ดอลลาร์ และ 50 ดอลลาร์ผ่านบัตรเดบิต/เครดิต ขั้นตอนที่ 1 : เลือกวิธีการชำระเงินแรก กรอกจำนวนเงินที่ได้รับจากแขกแล้วคลิก —-> เพื่อเพิ่มการชำระเงิน  ขั้นตอนที่ 2 : เลือกโหมดการชำระเงินที่สอง กรอกจำนวนเงินแล้วคลิก —-> เพื่อเพิ่vมการชำระเงิน  โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- จะชำระใบเสร็จ (บิล) ใน eZee Optimus ได้อย่างไร

จะใช้ส่วนลดสินค้าจำนวนมากใน Optimus ได้อย่างไร?

เราสามารถสร้างส่วนลดประเภทต่างๆ ส่วนลดสินค้าจำนวนมาก: เราสามารถสร้างส่วนลดเพื่อใช้กับสินค้าที่เลือกได้ ขั้นตอน 2. เมื่อสร้างส่วนลดแล้ว ให้ทำการสั่งซื้อสินค้า 3. เลือกสินค้าหรือสินค้าทั้งหมดเพื่อใช้ส่วนลดสินค้าจำนวนมาก 4. ดูรายละเอียดส่วนลดได้ตามภาพหน้าจอด้านล่าง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ผู้ใช้ไม่สามารถให้ส่วนลดใน eZee Optimus ได้?

จะรับออเดอร์สำหรับแหล่งธุรกิจ(Business source) ใน eZee Optimus ได้อย่างไร

แหล่งที่มาของธุรกิจ:แหล่งที่มาของธุรกิจ: มีความเชื่อมโยงกับแหล่งธุรกิจซึ่งมอบธุรกิจให้กับร้านอาหารตามค่าคอมมิชชัน กำหนดแหล่งธุรกิจใน eZee Optimus 2. กำหนดแหล่งที่มาของธุรกิจ 3. ทำแผนที่แหล่งที่มาของธุรกิจด้วย Outlet 4. เปิดใช้งานแหล่งที่มาของธุรกิจในประเภทคำสั่งซื้อ ที่นี่เราได้เปิดใช้งานสำหรับ Dine in เราสามารถเปิดใช้งานสำหรับประเภทการสั่งซื้ออื่นๆ ได้เช่นกัน 5. ขณะรับคำสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกแหล่งที่มาของธุรกิจได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- รายงานใดที่จะแสดงยอดขายและค่าคอมมิชชันจากแหล่งที่มาของธุรกิจ

รายงานใดที่จะแสดงยอดขายและค่าคอมมิชชันจากแหล่งที่มาของธุรกิจ

เราสามารถตรวจสอบรายงานรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นการขายและเลือกแหล่งที่มาของธุรกิจได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee Optimus eZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- วิธีรับคำสั่งซื้อสำหรับแหล่งธุรกิจใน eZee Optimus

จะเปลี่ยนจำนวนสินค้าหลังจากสั่งซื้อใน eZee Optimus ได้อย่างไร?

How to change the quantity of an item after the order is placed in eZeeHow to change the quantity of an item after the order is placed in eZee Optimus? หลายครั้งที่เกิดสถานการณ์ในร้านอาหารซึ่งหลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว แขกขอเปลี่ยนปริมาณของรายการ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนปริมาณของสินค้าหลังจากทำการสั่งซื้อ ขั้นตอนที่ 1:ไปที่สรุปคำสั่งซื้อ ขั้นตอนที่ 2:เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้า คลิกที่ ปุ่ม เรียกคืนเพื่อดูคำสั่งซื้อ เราสามารถคลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อเรียกคืนคำสั่งซื้อได้โดยตรง หมายเหตุ: ในกรณี Dine In Order เราสามารถคลิกที่ตารางวิ่งที่ต้องการเปลี่ยนจำนวน >> ปุ่มเรียกคืนจะปรากฏทางด้านขวามือดังภาพด้านล่าง ขั้นตอนที่ 3:ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง เราสามารถคลิกที่ปุ่ม ” + ” เพื่อเพิ่มปริมาณ และปุ่ม ” – ” เพื่อลดสต็อก: สิทธิ์ผู้ใช้จำเป็นสำหรับผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ผู้ใช้จะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงต่อไปนี้จึงจะสามารถเปลี่ยนปริมาณได้: หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- รายงานใดแสดงปริมาณรวมของสินค้า

จะสร้างพนักงานเสิร์ฟ/พนักงานขับรถใน eZee Optimus ได้อย่างไร

How to create waiter/driver in eZeeHow to create waiter/driver in eZee Optimus? หากต้องการสร้างพนักงานเสิร์ฟ/พนักงานขับรถ โปรดดูขั้นตอนด้านล่าง ขั้นตอนที่ 1 : สลับไปที่ด้านหลัง( Switch to Back )(เส้นทาง: คลิกที่ชื่อผู้ใช้ >> สลับไปที่ด้านหลัง) ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่ Menu configuration >> Waiter >> Add Waiterคลิกที่ปุ่ม Add (+)กรอกรายละเอียดของ พนักงานเสิร์ฟ/พนักงานขับรถ และเลือกบทบาทเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา สิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการนี้: 1) สลับไปที่ด้านหลัง ( Switch to Back ) 2) พนักงานเสิร์ฟ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live […]

จะใส่หมายเหตุหรือโน๊ตสําหรับรายการที่สั่งใน eO Rapidserve ได้อย่างไร?

How to set preparation remark for an item in eO Rapid serve? ขั้นตอนที่How to set preparation remark for an item in eO Rapid serve? ขั้นตอนที่ 1: เลื่อนรายการทางด้านขวามือจากนั้นคลิกที่สามบรรทัดดังนี้: ขั้นตอนที่ 2: เลือกตัวเลือก Prep. หมายเหตุ. ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหมายเหตุ เช่น Hot & Spicy, Extra Cheese เป็นต้น และบันทึกหลังจากเพิ่มหมายเหตุ และหมายเหตุนั้นจะไปแสดงที่ KOT โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:-

จะเข้าสู่ระบบ eO Rapidserve ได้อย่างไร?

How to login in eO Rapidserve? ขั้นตอนที่How to login in eO Rapidserve? ขั้นตอนที่ 1: ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น Rapidserve จาก App Store หรือ Play Store บนโทรศัพท์มือถือของคุณลิงก์มีดังนี้ ใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบหรือพินของคุณหากเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบด้วยพินสำหรับผู้ใช้และทรัพย์สิน ขั้นตอนที่ 2: ประการที่สอง คุณสามารถเลือกเต้าเสียบและเทอร์มินัล โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:-

จะเปลี่ยน/รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณใน eZee Optimus ได้อย่างไร?

คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยคลิกที่ลิงก์ลืมรหัสผ่าน ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน โปรดดูภาพด้านล่าง ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ลิงค์ลืมรหัสผ่าน ขั้นตอนที่ 2: ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หมายเหตุ: หากคุณไม่ทราบชื่อผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ขั้นตอนที่ 3: ระบุรหัสไปรษณีย์ลงทะเบียนของคุณและคลิกที่ลิงค์ส่งรหัสผ่านใหม่ ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่ลิงค์และรหัสผ่านของคุณจะถูกรีเซ็ต หมายเหตุ:หากคุณไม่ทราบชื่อผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat ประเด็นที่เกี่ยวข้อง:- วิธีการเข้าสู่ระบบใน Optimus ?

ผู้ใช้ใหม่ของฉันไม่สามารถรับคำสั่งใน Ezee Optimus

My New user is not able to take orders in Ezee Optimus. ในการรับคำสั่งซื้อMy New user is not able to take orders in Ezee Optimus. ในการรับคำสั่งซื้อ ผู้ใช้ต้องการสิทธิ์ที่ได้รับจากผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง 1) สลับไปที่ด้านหลัง 2) คลิกที่ปุ่มแก้ไขผู้ใช้ที่มีอยู่ในการตั้งค่า >> ผู้ใช้ >> แก้ไขผู้ใช้ และทำเครื่องหมายที่เพิ่มแขกใหม่ให้กับผู้ใช้และคลิกที่ปุ่มแก้ไข โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee OptimuseZee Optimus รองรับ Live chat ประเด็นที่เกี่ยวข้อง:- จะสั่งอาหารแบบ Dine-In ใน eZee Optimus ได้อย่างไร?

วิธีการดำเนินการ Day Close ใน eZee Optimus?

How to perform Day Close operation in eZee Optimus? Day CloseHow to perform Day Close operation in eZee Optimus? Day Close (ปิดรอบวัน)คืออะไร?การจัดการร้านอาหารจำเป็นต้องทำเมื่อหมดวัน (หรือกะ) ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานรายได้ทั้งหมดสำหรับวันนั้นตรงกับการชำระเงิน เช่น เครดิต การคืนเงิน เงินสด ฯลฯ และผลรวมของเงินสดแบบลอยตัว การเปลี่ยนแปลงจะต้องถูกบันทึกไว้ จำเป็นต้องสร้างบัญชีหรือรายงานการชำระเงินและบันทึกไว้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง สถานที่:หน้าจอต้อนรับ >> ปิด  Day Close ร้านเดียวหรือปิด  Day Close หลายร้าน วิธีเข้าถึง:ในระบบ eZee Optimus POS การปิดรอบวันสามารถทำได้ 2 วิธี (1) แบบร้านเดียว และ (2) ปิดหลายร้านในคราวเดียว การดำเนินการปิดรอบวันเป็นทางเลือกและขึ้นอยู่กับพร็อพเพอร์ตี้ว่าพวกเขาต้องการดำเนินการปิดวันหรือไม่ นี่คือภาพหน้าจอด้านล่างเพื่อทำการปิดวัน & เพื่อเปลี่ยนวันที่ของซอฟต์แวร์ ขั้นตอนที่ 1:คลิกที่แท็บการนำทาง >> เลือกตัวเลือกปิดวันที่มีอยู่ในส่วนผู้จัดการ  ขั้นตอนที่ 2:คลิกที่ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการหรือไม่ ขั้นตอนที่ 3:ชำระหรือลบคำสั่งซื้อจากที่นี่ […]

จะเข้าสู่ระบบเว็บด้วยรหัสผ่านและ PIN / รหัสผู้ใช้ใน eZee Optimus ได้อย่างไร

How can we Web log in with a password and PIN/user code in eZee Optimus? ล็อกอินเว็บ Optimus (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge,How can we Web log in with a password and PIN/user code in eZee Optimus? ล็อกอินเว็บ Optimus (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, etc)ตำแหน่ง:  ลิงค์สำหรับล็อกอิน >>  https://app.ipos247.com/app/cloudPOS/#!/login/ วิชาบังคับก่อน : eZee Optimus >> Switch to Back>> Settings >> User วิธีเข้าถึง:ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบ: ขั้นตอนที่ 1:ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนที่ 2 : รหัสผู้ใช้ 4 หลักที่ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับเว็บหรือเดสก์ท็อปหมายเหตุ: คุณต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วย  ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ PIN และเปิดใช้งานการตั้งค่า PIN ขั้น ตอนที่ 3:การตั้งค่าด้านบนเปิดใช้งานโหมด PIN ขั้นตอนที่ 4 :เลือกเทอร์มินัลและเต้าเสียบ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat […]

จะเพิ่ม/แก้ไขโหมดการชำระเงินหรือการชำระเงินใน eZee Optimus ได้อย่างไร?

How to add/edit payment or settlement mode in eZee Optimus? โหมดการชำระเงิน: ธุรกรรมใน POSHow to add/edit payment or settlement mode in eZee Optimus? โหมดการชำระเงิน: ธุรกรรมใน POS คือรายการที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นหรือรายการที่ลูกค้าชำระเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ สามารถใช้ รูปแบบการชำระเงินใดก็ได้ เช่น เงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิตชำระเงินผ่านมือถือ ตำแหน่ง:eZee Optimus >> สลับไปด้านหลัง >> มาสเตอร์ >> การชำระเงิน สิทธิพิเศษของผู้ใช้:eZee Optimus >> สลับไปที่ด้านหลัง >> การตั้งค่า >> ผู้ใช้ >> ระบบหลังบ้าน >> การชำระเงินeZee Optimus >> สลับไปที่ด้านหลัง >> การตั้งค่า >> ผู้ใช้ >> สำนักงานส่วนหน้า >> อนุญาตให้ชำระเงินด่วน ภาพหน้าจอที่ 1 : เพิ่มใหม่/แก้ไข >> […]

จะส่งรายงานทางอีเมลโดยอัตโนมัติในการทำ Day Close/ไนท์ออดิทจาก eZee Optimus ได้อย่างไร

How to send reports on email automatically on day close/night audit from eZee Optimus? ตำแหน่ง:eZee Optimus >>How to send reports on email automatically on day close/night audit from eZee Optimus? ตำแหน่ง:eZee Optimus >> สลับไปด้านหลัง >> มาสเตอร์ >> การทำงานของเต้าเสียบ >> แก้ไข >> การตั้งค่าปิดวัน ข้อกำหนดเบื้องต้น:eZee Optimus >> สลับไปด้านหลัง >> การตั้งค่า >> ผู้ให้บริการอีเมล/SMS วิธีเข้าถึง:โปรดดูภาพหน้าจอด้านล่างสำหรับการกำหนดค่า ขั้นตอนที่ 1:เปิดใช้งาน Day Close ขั้นตอนที่ 2:รายงานที่ใช้ใน  Day Close จากแต่ละร้าน ขั้นตอนที่ 3:กำหนดค่า ID อีเมลที่ระบบควรส่งอีเมล ขั้นตอนที่ 4:ไปที่ ID อีเมลของคุณแล้วคลิกลิงก์เพื่อยืนยันลิงก์ ขั้นตอนที่ 5:ต้องยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ ขั้นตอนที่ […]

จะเพิ่มการแจ้งเตือนตารางใน eZee Optimus ได้อย่างไร?

How to add table notification in eZeeHow to add table notification in eZee Optimus? การแจ้งเตือนบนตารางคืออะไร?คุณสามารถแสดงไอคอนบนตาราง เช่น งานเลี้ยงวันเกิด การประชุมทางธุรกิจ ฯลฯ บนตารางในขณะรับคำสั่งซื้อ ตำแหน่ง:eZee Optimus >> สลับกลับไปด้านหลัง  >> เมนู >> การแจ้งเตือนตาราง วิธีเข้าถึง:สร้างการแจ้งเตือนในตารางใหม่และตั้งค่าตาราง ขั้นตอนที่ 1:เพิ่มการแจ้งเตือนในตาราง ขั้นตอนที่ 2:  เปิดใช้งานตามประเภทคำสั่ง ขั้นตอนที่ 3:  คุณต้องทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนตารางเมื่อคุณสั่งเจาะ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ผ่าน live chat หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eZee Optimus eZee Optimus รองรับ Live chat หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:- จะเพิ่มตารางและจัดเรียงตารางใน eZee Optimus ได้อย่างไร?